Hľadať na stránke

Nachádzaš sa tu: ÚvodZákony / VýzvyZasadnutia

Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť

Zasadnutie 21. októbra 2013

Návrh programu:

1.      Otvorenie - overenie uznášaniaschopnosti a schválenie programu

2.      Kontrola uznesení

3.      Voľba zástupcu výboru vo Výbore pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania (obal, návrh uznesenia)

4.      Informácie o priebehu a záveroch zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (obal, zápisnica z 10 zasadnutia RVĽP 29.5.2013, zápisnica z mimoriadneho zasadnutia RVĽP 4.9.2013)

5.      Návrh spôsobu spolupráce výboru pri príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike (obal, návrh uznesenia, uznesenie Rady vlády SR č. 83, program prípravy CS ĽP)

Čítať ďalej: Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť