Hľadať na stránke

Nachádzaš sa tu: ÚvodZákony / VýzvyZákony / Novely / PripomienkovaniaNávrhy v pripomienkovom konaní

Návrhy v pripomienkovom konaní

>>>PODÁVAJTE aj VY hromadné pripomienky / PODPISUJTE aj VY hromadné pripomienky. Je to v záujme nás, našich detí a ďaľších budúcich generácií !!!

>>>Ak chcete na Portáli právnych predpisov pripomienkovať akýkoľvek dokument, musíte sa najskôr zaregistrovať  - viď sekcia Zákony/Výzvy - Zákony/Novely/Pripomienkovania - Hromadné pripomienky.  >>>Pripomienkovať je možné vždy iba 10 dní!

 PODANÉ NÁVRHY na rokovanie do vlády:

  • Návrh Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 - 2019.    

Návrh bol zverejnený na portáli dňa 07.10.2013

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=6656&langEID=1

  • Návrh na ratifikáciu Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním z 25. októbra 2007 Slovenskou republikou.

Návrh bol zverejnený na portáli dňa 04.10.2013

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=6650&langEID=1

K týmto návrhom boli podané 2 hromadné pripomienky.

  • Dohovor, ktorý presadzovaním rodovej ideológie cez medzinárodné právo ohrozuje slobodu a rodinu

Dátum uverejnenia: 08. október 2013 / Fórum pre verejné otázky / JUDr. Martin Dilong

Slovenská republika v máji 2011 v Istanbule podpísala Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu voči ženám a domácemu nasilu a o boji proti nemu, ktorý sa zvykne označovať aj ako Istanbulský dohovor.

Dohovor zatiaľ ešte nenadobudol platnosť a záväznosť pre Slovensko.

Slovensko má však povinnosť uloženú vládnym uznesením do konca roku 2013 predložiť na vládu ratifikáciu tohto dohovoru. Po vláde pôjde dohovor do parlamentu na vyslovenie súhlasu a potom prezidentovi na podpis. Podmienkou platnosti dohovoru je, že ho ratifikuje aspoň 10 štátov. Po splnení tejto podmienky a uložení ratifikačnej listiny SR bude platný aj pre nás.

Stanovisko pre média - JUDr. Martin Dilong

 

Čítať ďalej: Návrhy v pripomienkovom konaní