Hľadať na stránke

Nachádzaš sa tu: ÚvodZákony / VýzvyZákony / Novely / PripomienkovaniaMedzinárodné dohovory / Smernice

JOGJAKARTSKé princípy

jogjakarske princípy

NÁRODNÝ AKČNÝ PLÁN PRE DETI NA ROKY 2013 – 2017

DETI O SVOJICH PRÁVACH (PRÍLOHA)

DOHOVOR O PRÁVACH DIEŤAŤA

VŠEOBECNÝ KOMENTÁR Č. 8 – PRÁVO DETÍ NA OCHRANU PRED TELESNÝMI TRESTAMI

ZÁKAZ TELESNÝCH TRESTOV DETÍ – OTÁZKY A ODPOVEDE

Zdroj: http://www.employment.gov.sk/vybor-pre-deti-a-mladez-dokumenty.html

Zdroj: http://www.employment.gov.sk/zakaz-telesnych-trestov-deti-otazky-a-odpovede.pdf

Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním

Lanzarote 25.10.2007, 19 stranové pdf.  Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním

Čo je účelom dohovoru? Aké činnosti vyžaduje dohovor od štátu? Na ktoré trestné činy sa dohovor vzťahuje? Kto môže byť potrestaný? - vypracovalo: Budovanie Európy pre deti a s deťmi - Program sa založil na zabezpečenie a presadzovanie ľudských práv detí a na ochranu detí pred všetkými formami násilia. pdf formát 

Čítať ďalej: Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním