Hľadať na stránke

news icon


Nachádzaš sa tu: ÚvodZ médií

1. Rádio - relácie vysielané v internetových a rozhlasových rádiách týkajúce sa juvenilnej justície, gender 
                ideológie, novej stratégie ľudských práv, atď.

2. Videá - videá a dokumenty zo Slovenska aj zo zahraničia

3. Televízia - relácie, dokumenty, správy z televízií zo Slovenska aj zo zahraničia týkajúce sa juvenilnej
                   justície, gender ideológie, novej stratégie ľudských práv, odoberania detí atď.

4. Príbehy - ktoré nám boli zaslané od rodičov

5. Postrehy rodičov - informácie od rodičov, ktoré nám zaslali. Informácie o diani na školách a v okolí.

 

Na Facebook

INFO


Rodičia a deti. Vzťah na celý život. Majú rodičia plné právo na výchovu vlastných detí? Chránime deti z detských domov?  Aké sú súčasné zákony SR, čo prinesie novela Zákona o rodine, Zákona o sociálno-právnej ochrane a kuratele detí na Slovensku? Ako sa budú mať deti z detských domovov? Kde sociálny systém zasahuje vhodne, kde naopak nevhodne? Je zvýšenie právomocí sociálnych pracovníkov potrebné? Alebo je potrebné nastaviť kontrolný mechanizmus výkonu práce sociálnych pracovníkov?  Správy z krajín Európy o odoberaní detí z rodín netreba ignorovať. Aký je stav na Slovensku?
Hovorí vláda s verejnosťou o ľudských právach? Bude chrániť nová Celoštátna stratégia na ochranu a podporu ľudských  práv v SR všetky ohrozené skupiny obyvateľstva? Čo je teória rodovej rovnosti a čo vieme o pojme Gender ideológia? Národná stratégia na ochranu deti bola už prijatá.
Chceme poznať fakty a diskutovať. A vy? Sledujme spolu nové zákony a konštruktívne upozorňujme na riziká. Byť moderní je IN, ale buďme moderní so zdravým rozumom. Zamyslime sa, rozprávajme sa medzi sebou a pýtajme sa zodpovedných...