Hľadať na stránke

Nachádzaš sa tu: ÚvodDokumenty / ČlánkyOficiálne témyStratégia ľudských práv

SPRÁVNA ARGUMENTÁCia proti Stratégii ľudských práv a rodovej ideológie

Dátum uverejnenia: 31. október 2013

Inštitút Leva XIII.

Eleanor Roosevelt and Human Rights Declaration1

Ak sa stane, že budete musieť mediálne odpovedať na otázky o rodovej ideológii, alebo Stratégii Ľudských Práv, tak používajte tieto argumenty.

1)     Slovensko NIE JE zaviazané nijakým dokumentom Stratégiu prijať! Ak niekto tvrdí opak, tak klame! Nech pán Petőcz ukáže dokument, ktorý Slovensko zaväzuje prijať takúto stratégiu!! (Zoznam medzinárodných zmlúv)

2)     Slovenský parlament v roku 2002 prijal ústavnou väčšinou Deklaráciu o kultúrnej zvrchovanosti Slovenska. Jasne v nej definuje zvrchovanú kultúrnu ochrany života a rodiny a vzdelávania. Ide o hlavný vodiaci dokument záväzný pre Slovensko v kultúrnych otázkach. Stratégia tento dokument cielene ignoruje. (Deklarácia o kultúrnej zvrchovanosti)

3)    Nie je pravda, že EÚ progresívnu politickú rodovú agendu jednoznačne schvaľuje. To je mýtus. Sám EP teraz zamietol obdobu Stratégie ľudských práv! (Vid. stratégia Estrela.) Táto kauza ukázala, ako dochádza ku zavádzaniu občanov zo strany homo-loby v snahe presadiť ich ľavicovú rodovú politiku. Stratégia, ktorú chce pán Petőcz prijať, je dokonca neprijateľná aj pre EÚ! Prečo sa ňou teda zaoberáme?

Čítať ďalej: SPRÁVNA ARGUMENTÁCia proti Stratégii ľudských práv a rodovej ideológie

Mimovládky očakávajú od vlády, že podporí ľudskoprávnu stratégiu

Dátum uverejnenia: 24. október 2013 (TASR)

Podporu aktivitám, ktoré smerujú k zlepšeniu v oblasti ľudských práv a výzvu na dopracovanie a prijatie Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR v štvrtok v Bratislave vyjadrili zástupcovia desiatok mimovládnych organizácií (MVO) a súkromných osôb, ktorí sa podpísali pod vyhlásenie k situácii v oblasti ľudských práv na Slovensku.

Cieľom spoločného úsilia je podľa signatárov vyhlásenia to, aby sa Slovensko stalo skutočne krajinou pre všetkých, teda i pre všetky zraniteľné skupiny spoločnosti.

Ako na tlačovej konferencii pripomenul predseda Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku Kálmán Petőcz, moderná demokracia je založená na ľudských právach. V tejto súvislosti zdôraznil potrebu prijatia celoštátnej ľudskoprávnej stratégie. „Potrebujeme stratégiu, ktorá jasne poukáže na vzájomnú podmienenosť princípov demokracie, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv,“ povedal Petőcz. „Bude to dokument, ktorý sa stane politickým záväzkom, ktorý určí nástroje, prostriedky a cesty zlepšenia súčasného stavu,“ dodal. Programový riaditeľ Nadácie Milana Šimečku Laco Oravec pripomenul, že pripravovaná stratégia je od Nežnej revolúcie v roku 1989 prvým pokusom o tvorbu oficiálneho dokumentu, ktorý vytvorí návod ako implementovať v praxi dodržiavanie ľudských práv.

Zástupkyňa občianskeho združenia Občan, demokracia a zodpovednosť Šarlota Pufflerová doplnila, že stratégia je príležitosť naplniť to, čo tu malo fungovať už dávno. „Nie je to cieľ, je to prostriedok, aby sa záväzky, ktoré máme prijaté, premietli do systému štátu,“ uviedla. Pripomenula, že tvorba stratégie je dlhodobým procesom. „No musíme ho naplánovať tak, aby sme vedeli, čo môžeme realizovať v najbližšom období i to, k čomu bude stratégia smerovať v dlhodobom horizonte,“ povedala Pufflerová.

Čítať ďalej: Mimovládky očakávajú od vlády, že podporí ľudskoprávnu stratégiu

Príprava spornej stratégie ochrany a podpory ľudsk. práv pokračuje. Ministerstvo prisľúbilo brať ohľad na predložené pripomienky

Dátum uverejnenia: 24. október 2013

2500 ľudí odmietlo nové ľudské práva ktoré sa Ministerstvo zahraničných vecí snaží presadiť

Viac než 2 500 ľudí vyjadrilo podporu hromadnej pripomienke Fóra pre verejné otázky. Hromadná pripomienka bola podaná k materiálu z dielne Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky s názvom Zameranie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky na rok 2014.

Tento materiál obsahuje okrem iného aj podkapitolu týkajúcu sa priorít v oblasti ľudských práv, nakoľko ministerstvo je po novom ústredným koordinátorom pre plnenie úloh v tejto oblasti.

Keďže ministerstvo vložilo do materiálu niektoré problematické záväzky, a naopak, skutočným problémom v oblasti ľudských práv sa nevenovalo vôbec, splnomocnenci časti verejnosti JUDr. Martin Dilong a Ing. Mgr. Pavol Kossey navrhli v hromadnej pripomienke tieto nedostatky napraviť.

Prvou požiadavkou bolo doplniť do materiálu konštatovanie vychádzajúce z rozhodovacej praxe Európskeho súdu pre ľudské práva, že Slovenská republika nemá vo vzťahu k osobám s odlišnou sexuálnou orientáciou žiadne medzinárodnoprávne záväzky, ktoré by musela prijať. Ministerstvo totiž prezentovalo „ambíciu reflektovať trendy vývoja ľudských práv“, čo možno vykladať aj spôsobmi, ktoré sú v rozpore s názormi väčšiny občanov Slovenskej republiky.

Čítať ďalej: Príprava spornej stratégie ochrany a podpory ľudsk. práv pokračuje. Ministerstvo prisľúbilo brať...

Celoštátna stratégia pre ľudské práva - Martin Dilong

Dátum uverejnenia: 9. október 2013, článok z Novín Centrum

Pohľad na Stratégiu pre ľudské pravá a hlavne, ako by mala vyzerať jej nová, prepracovaná verzia.

 

pdf. na stiahnutie TU

 

JUDr. Martin Dilong M.I.L.

Riaditeľ Európskeho a zahraničného oddelenia KDH

Stiahnutá stratégia ľudských práv - banalita či hrozba?

Dátum uverejnenia:  30. september 2013

Dňa 4.9.2013 bola stiahnutá tzv. Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv.

Situácia sa upokojila, minister zahraničných vecí už nejaký čas hádam pokojnejšie spáva a jeho mailová schránka nie je plná ničoho, čo by ho rušilo. Napriek množstvu rôznych hoaxov, mailov, výziev a hrôzostrašných materiálov, je asi málo bežných ľudí, ktorí vedia, ako to vlastne s celou stratégiou je. 

Chcem upozorniť na fakt, že stratégia nebola stiahnutá nadobro, bola len odložená. Jej príprava sa predlžila, na rokovanie vlády sa má dostať až v júni budúceho roku.

Priestor, aby sme sa zamysleli nad jej obsahom a urobili si naň svoj názor, tu stále je.

Fakty 

Členstvo v EÚ a v iných medzinárodných inštitúciách nám neprinieslo len eurofondy a výhody, ale aj nejaké tie záväzky. Vzhľadom na to vláda prijala 27.júna 2011 zámer vypracovať novú stratégiu k ľudskoprávnym otázkam.

Čítať ďalej: Stiahnutá stratégia ľudských práv - banalita či hrozba?

Diskusia o Celoštátnej stratégii na ochranu a podporu ľudských práv v SR

Začína sa široká diskusia o Celoštátnej stratégii na ochranu a podporu ľudských práv v SR

Diskusia07.11.2013

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky informuje občanov, že proces prípravy Celoštátnej stratégie na ochranu a podporu ľudských práv (stratégia) vstupuje do ďalšej veľmi dôležitej fázy, v ktorej je vítaná konštruktívna diskusia všetkých zúčastnených strán. Odborníci aj široká verejnosť sa môžu podieľať na príprave tohto dokumentu prostredníctvom odborných workshopov organizovaných gestormi jednotlivých ľudskoprávnych tém. Workshopy budú prebiehať koncom roka 2013 a na jar 2014 v rôznych regiónoch Slovenska. Témy, termíny a miesta konania týchto podujatí budú včas zverejnené na stránke Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Slovenskej republiky: www.radavladylp.gov.sk

Čítať ďalej: Diskusia o Celoštátnej stratégii na ochranu a podporu ľudských práv v SR

Strana 1 z 4