Hľadať na stránke

Nachádzaš sa tu: ÚvodDokumenty / ČlánkyOficiálne témyRodová rovnosť / LGBTI osobyNázory na rodovú rovnosť

Homosex. rodina? Dieťaťu môže mnohokrát poskytnúť viac ako tradičná 7.diel

Dátum uverejnenia: 17. oktober 2013

 
 

V pondelok bol článok s týmto názvom uverejnený na slovenskom portáli s vysokou čítanosťou. Pojednáva o tom, že slušný gay (lesbický) pár poskytne deťom lepšie podmienky ako rozvrátený pár muž a žena (alkoholizmus, bitka a pod.). To uvádza aj na začiatku aj na konci. V tele článku je ale tzv. skrytá reklama. Článok konštatuje, a už sa neodvoláva na rozvrátenú rodinu, ale na (normálnu) tradičnú, že deti z homosexuálnych rodín sú na tom lepšie. Iné výskumy si článok nevšíma. [7.diel Seriálu o rodovej rovnosti - gender mainstreaming ]

Výskum konštatuje, že: Rozdielov v psychike detí z tradičnej rodiny a rodiny gayov či lesbičiek je minimálny. Tie, ktoré vedci odhalili dokonca hovoria v prospech homosexuálnych rodín. .... Deti, ktoré vyrastali v takomto (homosexuálnom) prostredí vykazovali lepšie výsledky v ukazovateli sociálnej kompetencie a mali nižšie sklony k agresivite.

Čítať ďalej: Homosex. rodina? Dieťaťu môže mnohokrát poskytnúť viac ako tradičná 7.diel

Sex, gender, ilúzia a klamanie od detstva [6.diel Seriálu o rodovej rovnosti – gender mainstreaming]

Dátum uverejnenia: 14. október 2013

Gender je pre nás nové, tajomné slovo. Niekedy je synonymom slova sex. Niektorí sa boja akejsi pohlavnosti, ktorú si človek môže zvoliť/meniť. Iní ho spájajú s rodovou rovnosťou alebo s tzv. gender ideológiou. A nakoniec riaditeľka Odboru rodovej rovnosti sa nechala počuť, že pojmu gender na Slovensku nikto poriadne nerozumie:). Pri troche námahy mu budete rozumieť lepšie ako sexu:) Článok (zďaleka nielen) pre mládež. [6.diel Seriálu o rodovej rovnosti – gender mainstreaming]

Gender pochádza z angličtiny a vyslovuje sa "džend(e)r". Je to viacvýznamové slovo. Označuje sa ním súbor fyzických a duševných znakov, prislúchajúcich k, a tým aj rozlišujúcich medzi mužskosťou a ženskosťou. V závislosti od kontextu pojem gender používame v 3 významoch:

Čítať ďalej: Sex, gender, ilúzia a klamanie od detstva [6.diel Seriálu o rodovej rovnosti – gender mainstreaming]

V Nórsku sa majú ženy najlepšie (veda vyvrátila vplyv rodu-gender) - 5.diel Seriálu o rodovej rovnosti - gender mainstreaming

Dátum uverejnenia: 7. oktober 2013

 
 

V Nórsku sa majú ženy najlepšie. Aj muži. Nórsko je vedúca krajina v uplatňovaní rovnosti príležitostí mužov a žien. Nórsko získalo najvyššie hodnotenia v kategóriách ako: flexibilný pracovný čas, možnosť zosúladiť pracovný a rodinný život, možnosť mať deti v podnikovej škôlke, možnosť voľby zamestnania bez limitovania predsudkami o tom, či sa jedná o "mužskú" alebo "ženskú" prácu, možnosť uplatnenia sa žien v politike a riadiacich funkciách, rovnaké ohodnotenie mužov a žien, výška príspevku na rodičovskej "dovolenke" ... viac na http://martinkamensky.blog.sme.sk/c/339146/V-Norsku-sa-maju-zeny-najlepsie-veda-vyvratila-vplyv-rodu-gender.html

 

Doplnok do 22 - 4.diel Seriálu o rodovej rovnosti (gender mainstreaming)

Dátum uverejnenia: 5. oktober 2013

 
 

V predchádzajúcich 2 článkoch som komentoval článok pani Pietruchovej o rodovej rovnosti a 22 nepravdách i faktoch, došiel som k číslu 16. Zvyšných 6 spomeniem postupne na ďalších blogoch, lebo komentovanie zvyšnej časti Oľginho článku nie je celkom vhodný štýl pre písanie blogu. Aby som ostal verný názvu (dokončeniu 22-ky), doplním výpočet 6 bodov tu:

1 [17]  Vedecké názory/dôkazy o silnom preceňovaní vplyvu tzv. "sociálneho pohlavia" (rodu) na mužskosť a ženskosť

2 [18]  Pretláčanie filozofie postštrukturalistického feminizmu, napriek tomu, že veda ukazuje na iné dôvody rozdielných rolí mužov a žien

3 [19]  Kontroverzná tzv. rodovo citlivá výchova / pedagogika v predškolskom veku

4 [20]  Kontroverzná tzv. rodovo citlivá výchova / pedagogika v školskom veku

5 [21]  Podpora zo strany štátu, cenzúra v hlavných médiách

6 [22]  Snaha o totalitársky spôsob presadzovania celého myšlienkového prúdu

gender mainstreamingu (v širšom slova zmysle)

Čítať ďalej: Doplnok do 22 - 4.diel Seriálu o rodovej rovnosti (gender mainstreaming)

Gender (rodová) rovnosť: 22 neprávd i faktov (pokračovanie) 3. diel

Dátum uverejnenia: 1. oktober 2013

 

 

3.diel Seriálu o rodovej rovnosti (gender mainstreaming). Článok o tom, ako Oľga Pietruchová zjednodušene vysvetľuje rodovú rovnosť. O tom, ako sa ženami a mužmi vraj nerodíme, ale stávame. O tom, ako strašne trpíme rodovými stereotypmi. O tom, ako žena musí s mužom bojovať a nie spolupracovať. Nie o láske, porozumení, budovaní vzťahov, hľadaní spoločnej reči a uplatnení svojej rozdielnosti ... Článok je pokračovaním svojej 1. časti.. Text p. Pietruchovej je kurzívou, moje komentáre klasickým fontom.

Rod a pohlavie

Každý z nás sa rodí s nejakým biologickým pohlavím (angl. sex), ktoré ovplyvňuje jeho budúcnosť už od skorého detstva. Narodením dieťaťa sa začína proces jeho výchovy a socializácie. Je to proces, v ktorom sa dieťa učí porozumieť spoločnosti a prispôsobovať spoločenským normám a hodnotám. Na základe pohlavia sa deťom – či už

Čítať ďalej: Gender (rodová) rovnosť: 22 neprávd i faktov (pokračovanie) 3. diel

Gender (rodová) rovnosť: 22 neprávd i faktov od Oľgy Pietruchovej 2.diel

Dátum uverejnenia: 25. september 2013

 

2.diel Seriálu o rodovej rovnosti (gender mainstreaming). Článok o tom, ako Oľga Pietruchová (riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na MPSVaR) naivne vysvetľuje rodovú rovnosť či gender ideológiu. O tom, ako zamlčiava, čo rodová rovnosť robí a narobila vo svete. O tom, ako strašne trpíme rodovými stereotypmi. O tom, ako žena musí s mužom bojovať a nie spolupracovať. O tom, aké slová Oľga a rodovo citlivá výchova nepoužíva: láska, blízkosť, porozumenie, budovanie vzťahov, ...

Komentujem originálny článok pani Pietruchovej. Oľga vie písať blogy, a vie veci pospájať tak, aby vyzneli hodnoverne. Jej text je kurzívou, moje poznámky klasickým fontom. O niečo vás ale poprosím: Oľgin článok si najprv prečítajte ako celok [1], pre ten dojem (možno) hodnovernosti, aký vo vás vyvolá.

Čítať ďalej: Gender (rodová) rovnosť: 22 neprávd i faktov od Oľgy Pietruchovej 2.diel

Strana 1 z 2