Hľadať na stránke

Ochranu detí pred zneužívaním má zvýšiť nová stratégia, roky chýbala

Dátum uverejnenia: 28. október 2013, SME, Lenka Juríčeková

Stratégia na ochranu detí pred násilím chce viac zladiť prácu odborníkov aj úradov.

BRATISLAVA. Funkčný systém, ktorý by zamedzil týraniu, zneužívaniu či zanedbávaniu dieťaťa, Slovensko nemá.

Téma je tabuizovaná, zhodujú sa organizácie a odborníci pracujúci s deťmi. Potvrdzuje to aj ombudsmanka Jana Dubovcová.

Riešenie má priniesť Národná stratégia na ochranu detí pred násilím. Predkladateľom je ministerstvo sociálnych vecí v spolupráci s niekoľkými mimovládkami.

nasilie-r117-st.ir3- t300

Čítať ďalej: Ochranu detí pred zneužívaním má zvýšiť nová stratégia, roky chýbala

Pripomienky ku kontroverznému rodovému dokumentu NAP postupujú do vlády s rozporom

Dátum uverejnenia : 29. október 2013, Bratislava (HSP/Foto:TASR)

Hromadná pripomienka ku kontroverznému Návrhu Akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014-2019 viedla k rozporovému konaniu

t 20120330 rozdiely ek muzizeny 00708718201-230x300

Na snímke riaditeľka Odboru pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí, Oľga Pietruchová

Čítať ďalej: Pripomienky ku kontroverznému rodovému dokumentu NAP postupujú do vlády s rozporom

Ministerstvo práce ide bojovať s násilím páchaným na ženách

Dátum uverejnenia: 7. októbra, Bratislava (TASR/HSP)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR do medzirezortného pripomienkového konania predložilo návrh Národného akčného plánu pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR ide bojovať s násilím páchaným na ženách. Do medzirezortného pripomienkového konania predložilo návrh Národného akčného plánu pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách, ktorého cieľom je vytvoriť, implementovať a koordinovať komplexnú celoštátnu politiku. Plán obsahuje konkrétne návrhy, ako je príprava zákona o domácom násilí a násilí na ženách, vytvorenie koordinačno-metodického centra, ale i podpora služieb, vzdelávanie a osveta v tejto oblasti. Informovala Barbora Petrová z tlačového odboru rezortu práce.

Čítať ďalej: Ministerstvo práce ide bojovať s násilím páchaným na ženách

Vyhlásenie k aktuálnym otázkam sociálnoprávnej ochrany detí

Dátum zverejnenia: 19.08.2013

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyjadruje svoje znepokojenie nad šírením poplašných informácií o procese tvorby právnych predpisov z oblasti sociálnej a súdnej ochrany detí, prostredníctvom niektorých médií a webových portálov, ktoré sú urobené bez znalosti samotného návrhu a majú za následok znepokojenie časti verejnosti.

Ministerstvo rozumie tomu, že starostliví a láskaví rodiča, ktorých je rozhodujúca väčšina, si nedokážu ani len predstaviť realitu života mnohých detí - bitie, mučenie, odopieranie jedla za trest, spávanie v psích búdach, na schodoch, v pivniciach, sexuálne zneužívanie. Ide o násilie, ktoré ostáva často neodhalené a inštitúcie, zodpovedné za ochranu detí, sú pri jeho odhaľovaní odkázané na sprostredkované zdroje informácií. Prax zároveň ukazuje, že je potrebné myslieť aj na nepravdivé oznámenia, ako aj na oznámenia podané v dobrom úmysle, avšak na základe zle vyhodnotenej situácie.

Čítať ďalej: Vyhlásenie k aktuálnym otázkam sociálnoprávnej ochrany detí

NÁRODNÝ AKČNÝ PLÁN PRE DETI NA ROKY 2013 – 2017

DETI O SVOJICH PRÁVACH (PRÍLOHA)

DOHOVOR O PRÁVACH DIEŤAŤA

VŠEOBECNÝ KOMENTÁR Č. 8 – PRÁVO DETÍ NA OCHRANU PRED TELESNÝMI TRESTAMI

ZÁKAZ TELESNÝCH TRESTOV DETÍ – OTÁZKY A ODPOVEDE

Zdroj: http://www.employment.gov.sk/vybor-pre-deti-a-mladez-dokumenty.html

Zdroj: http://www.employment.gov.sk/zakaz-telesnych-trestov-deti-otazky-a-odpovede.pdf