Hľadať na stránke

Nachádzaš sa tu: ÚvodDokumenty / ČlánkyČlánky odborníkov

Odborné stanovisko k "rodovému scitlivovaniu" detí

Publikované k Medzinárodnému dňu detí, 1.júna 2014.

Výzva pri príležitosti Medzinárodného dňa detí

Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí

So znepokojením sledujeme súčasné trendy v politike a časti spoločnosti, ktoré čoraz viac naliehajú na vnášanie rodovej ideológie do škôl.[i],[ii],[iii] Rodová ideológia okrem iného tvrdí, že nezáleží na vrodenom biologickom pohlaví jednotlivca, resp. že je nepodstatné: každý má mať možnosť vybrať si, kým sa cíti alebo kým si želá sa stať (mužom?, ženou?, inak sexuálne/rodovo odlišným?). Biologické delenie pohlaví na ... viac na https://rodovescitlivovanie.wordpress.com/

O zložitosti a komplexnosti pohlavnej identity

MUDr. Michal Patarák, psychiater

Dátum uverejnenia: 5. september 2013


Ako psychiater prichádzam do intímnejšieho styku s témou pohlavnej identity a sexuálnej orientácie človeka, ktorá sa mi nepredkladá len ako námet na teoretický diškurz, ale v podobne konkrétnej ľudskej bytosti volajúcej po pomoci. Mnohokrát si ľudia mýlia dve kriticky odlišné premenné, ako je sexuálna orientácia a pohlavná identita. V článku ponúkam ich základné odlíšenie ako aj niektoré zložitejšie biologické otázky týkajúce sa pohlavnej identity. ... viac na http://patarak.blog.sme.sk/c/333331/O-zlozitosti-a-komplexnosti-pohlavnej-identity.html#ixzz2gmo7WHdN

 

O inakosti a iných veciach

Dátum uverejnenia: 3. október 2013

V MKCH (Medzinárodná klasifikácia chorôb) 10 sa uvádza, že homosexualita sa nemá považovať za poruchu... Prečo "sa nemá" a kto je ten "sa", čo stojí za týmto vyjadrením? Zneje to ako uhýbanie niekoho, kto nie je sám presvedčený o pravdivosti svojho vyjadrenia. Z obavy pred niečím-niekým sa neodváži povedať, čo si skutočne o danej veci myslí.

Čítať ďalej: O inakosti a iných veciach

Sexualita v ohrození

MUDr. Michal Patarák, psychiater

Dátum uverejnenia: 29. septembra 2013

 

To bol názov X. Lábadyho sexuologických dní, ktoré sa konali v dňoch 26.9.-28.9.2013 v Trnave. V čom alebo kým by mala byť sexualita ohrozená, kto to bol vlastne Lábady a prečo bola táto odborná konferencia v istom zmysle historická, píšem v tejto krátkej správe z (pre mňa krásnych) uplynulých troch dní. Tiež zrnko o sadomasochistoch a dámach, čo by chceli konzumovať vlastnú placentu. ...viac na http://patarak.blog.sme.sk/c/338531/Sexualita-v-ohrozeni.html#ixzz2gRh3Wf00

Mužskosť a ženskosť ako sociálne implantáty?

MUDr. Michal Patarák, psychiater

Dátum uverejnenia: 24. septembra 2013

Kníhkupectvá celého sveta sú plné kníh o vzťahoch, o prístupe mužov a prístupe žien, o mužskom a ženskom princípe, či o tom, že muži sú z Marsu a ženy z Venuše. V literatúre, v mýtoch a v duchovných tradíciách východu i západu sú celé moria príbehov o ženách a mužoch a starostlivo rozpletených klbkách ciest, ktorými k sebe nachádzajú cestu. Aj mnoho psychoterapeutických klasikov i súčasných autorov sa zaoberá fenoménom maskulinity, feminity a naviguje obe pohlavia k namáhavému cieľu vzájomného zblíženia a pochopenia. ... viac na http://patarak.blog.sme.sk/c/338227/Muzskost-a-zenskost-ako-socialne-implantaty.html

O gender, transgender, sexuálnej výchove a krádeži detstva

MUDr. Michal Patarák, psychiater

Dátum uverejnenia: 21. septembra 2013

Hneď na začiatku chcem pripomenúť, že je rozdiel medzi diskrimináciou a pozitívnou diskrimináciou a tiež, že niečím iným je spoločenský a legislatívny a niečím iným psychologický a medicínsky pohľad. Verím, že tí, čo tento článok budú čítať, si dané rozdiely dobre uvedomujú, pretože ich čiastočne beriem ako východisko. K debate okolo gender chcem prispieť z pozície psychiatra, zaoberajúceho sa okrem iného aj sexuológiou, ale aj z pozície občana a teda niekoho, kto žije v spoločnosti a má právo sa k spoločenským veciam vyjadriť. ... viac na  http://patarak.blog.sme.sk/c/337965/O-gender-transgender-sexualnej-vychove-a-kradezi-detstva.html#ixzz2fwg0yY6i