Hľadať na stránke

news icon


Nachádzaš sa tu: ÚvodDokumenty / Články

Dokumenty a články

1. Oficiálne témy - dokumenty a články, ktoré boli vydané k danej téme alebo boli    
    vydané oficiálne ministerstvom

2. Články odborníkov - články, v ktorých sa odborníci vyjadrujú k danej téme

3. Články zo Slovenska
- články z novín, internetu, atď., ktoré vyšli na danú tému na
    Slovensku a týkaju sa či už Slovenska alebo zahraničia

4. Články zo zahraničia - články z novín, internetu, atď., ktoré vyšli na danú tému v 
    zahraničí a týkaju sa či už Slovenska alebo zahraničia

5. Články predstaviteľov SR - rozhovory, články a blogy, ktoré k danej téme napísali  
    predstavitela SR

 

 

Na Facebook

INFO


Rodičia a deti. Vzťah na celý život. Majú rodičia plné právo na výchovu vlastných detí? Chránime deti z detských domov?  Aké sú súčasné zákony SR, čo prinesie novela Zákona o rodine, Zákona o sociálno-právnej ochrane a kuratele detí na Slovensku? Ako sa budú mať deti z detských domovov? Kde sociálny systém zasahuje vhodne, kde naopak nevhodne? Je zvýšenie právomocí sociálnych pracovníkov potrebné? Alebo je potrebné nastaviť kontrolný mechanizmus výkonu práce sociálnych pracovníkov?  Správy z krajín Európy o odoberaní detí z rodín netreba ignorovať. Aký je stav na Slovensku?
Hovorí vláda s verejnosťou o ľudských právach? Bude chrániť nová Celoštátna stratégia na ochranu a podporu ľudských  práv v SR všetky ohrozené skupiny obyvateľstva? Čo je teória rodovej rovnosti a čo vieme o pojme Gender ideológia? Národná stratégia na ochranu deti bola už prijatá.
Chceme poznať fakty a diskutovať. A vy? Sledujme spolu nové zákony a konštruktívne upozorňujme na riziká. Byť moderní je IN, ale buďme moderní so zdravým rozumom. Zamyslime sa, rozprávajme sa medzi sebou a pýtajme sa zodpovedných...